2017

 1. The effect of orlistat versus metformin on body composition and insulin resistance in obese premenopausal women: 3-month randomized prospective open-label study, Wybrane Problemy Klinicze, 2017.

2016

 1. Improvement of serum adiponectin and leptin concentrations: effects of a low-calorie or isocaloric diet combined with metformin or orlistat – a prospective randomized open-label trial, Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci., 2016(18), 3868-3876.
 2. The Effects Of A Low-calorie Diet Or An Isocaloric Diet Combined With Metformin On Sex Hormones In Obese Women Of Child-bearing Age,  Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., 15(2), 2016, 213 – 220.
 3. Ziarna chia jako wartościowy produkt racjonalnej diety – zastosowanie w profilaktyce chorób metabolicznych. Pielęgniarstwo Polskie, 1(59), 2016, 87 – 90.

2015

 1. Niedożywienie w wieku podeszłym – niedoceniony problem kliniczny, Geriatria, 9, 31 – 38.
 2. Najnowsze doniesienia w leczeniu dietetycznym nieswoistych chorób zapalnych jelit, Polish Journal of Nutrition, 1 (01), 2015.

2014

 1. Nutrients intake in patients with Huntington disease and its relevance to their nutritional status and disease’s severity, Experimental and Clinical Cardiology, Impact Factor 0.76, 20(9), 2014. Impact Factor 1.1
 2. Dietary recommendations for patients with nonalcoholic fatty liver disease, Przegląd Gastroenterologiczny, 9(1), 2014, 18 – 23. Impact Factor 0.077
 3. Iron status in obese women, Impact Factor 0.829
 4. Hot topics z najważniejszych zjazdów dietetycznych – najnowsze trendy i kontrowersje, Forum Zaburzeń Metabolicznych, 5(3), 2014, 115 – 122.

2013

 1. Single dose of green tea extract decreases lipid digestion and absorption from a test meal in humans
 2. Współczesne wyzwania praktycznej terapii żywieniowej w zaburzeniach lipidowych, Forum Zaburzeń Metabolicznych, 4(4), 2013, 170 – 177.
 3. Pozahipoglikemiczne efekty metforminy – perspektywy kliniczne. Farmacja Współczesna, 6, 2013, 147 – 151.

2012

 1. Niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki z towarzyszącą nadmierną masą ciała oraz zaburzeniami w gospodarce węglowodanowej.
 2. Ocena częstości występowania niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby u osób otyłych polskiego pochodzenia oraz określenie stopnia znajomości zaleceń żywieniowych.
 3. Najnowsze rekomendacje żywieniowe w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit, Congressus Dietetica

2011

 1. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby – etiopatogeneza, epidemiologia, leczenie

2010

 1. Leczenie żywieniowe niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby
 2. Rola leczenia żywieniowego w chorobie Leśniowskiego-Crohna

2008

 1. Problem niedożywienia oraz postępowanie dietetyczne u dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna

2007

 1. Effect of creatine supplementation on antioxidation status in elderly people, wygłoszonej w ramach “7 th International Congress of Young Medical Scientists”, 20-22.05. 2007, Poznań.