Niedożywienie w wieku podeszłym – niedoceniony problem kliniczny

Niedożywienie stanowi częsty problem u osób w wieku podeszłym. Istnieją trzy podstawowe przyczyny utraty
masy ciała: medyczne, społeczne i psychologiczne, które najczęściej współwystępują. Znajomość symptomatologii
niedoborów składników odżywczych, a także chorób i leków niosących ryzyko rozwoju niedożywienia, umożliwia
szybkie rozpoznanie i leczenie tego stanu oraz przeciwdziała rozwojowi innych chorób. Istnieją pewne odrębności
w odniesieniu do żywienia osób w wieku podeszłym, zarówno w częstości występowania niedoborów składników
odżywczych, jak i metod poprawy stanu odżywienia jak np. zastosowanie zwiększonej ilości glutaminianu sodu
w pokarmach czy pulsacyjna podaż białka w celu zwiększenia beztłuszczowej masy ciała. Leczenie żywieniowe
w tej grupie wiekowej związane jest z indywidualizacją zaleceń żywieniowych, zastosowania pokarmów fortyfikowanych
i doustnych suplementów pokarmowych, a w szczególnych przypadkach włączenia żywienia dojelitowego
lub pozajelitowego. Geriatria 2015; 9: 31-38.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *