Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby – etiopatogeneza, epidemiologia, leczenie

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby stanowi istotny problem kliniczny oraz społeczny współczesnej cywilizacji. Obecny, nagły
wzrost liczby pacjentów z NAFLD mobilizuje do poszukiwania optymalnych metod leczenia, zwracając szczególną uwagę na zmniejszenie
masy ciała oraz zmianę zwyczajów żywieniowych. Modyfikacja stylu życia, w tym odpowiednie postępowanie dietetyczne odgrywa istotną
rolę w leczeniu niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. Znanych jest wiele odmiennych rekomendacji żywieniowych stosowanych
w leczeniu niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. Najbardziej optymalnym modelem żywieniowym jest dieta śródziemnomorska,
która charakteryzuje się wysoką podażą błonnika pokarmowego oraz jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Niniejszy przegląd
diet stosowanych w leczeniu niealkoholowej stłuszczeniowej choroby ma na celu przedstawienie korzyści oraz zagrożeń wynikających
z wdrożenia poszczególnych modeli żywieniowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *